نقشه  
 
 
         
  تماس با ما
نشانی: تهران - خيابان وليعصر (عج) - ضلع شمال ميدان منيريه -
 
دبيرستان غير دولتي جعفري اسلامي
 
 
تلفن: ۶۶۴۸۲۸۳۳ - ۶۶۴۶۴۸۹۵ – ۶۶۴۵۵۰۸۹
 
رایانامه: jafarieslami@yahoo.com
  ارسال پیام
گیرنده