اولیاء مدرسه
  کادر آموزشی و علمی  
 
 

کادر علمی و آموزشی دبیرستان جعفری اسلامی دوره اول

 

رحیم اسدی

دبیر ادبیات فارسی

کارشناسی ادبیات فارسی

33 سال سابقه آموزشی 

 

محمدرضا استقامت

دبیر تربیت بدنی

کارشناس تربیت بدنی

36 سال سابقه آموزشی

 

قاسم فراهانی

دبیر پیام‌های آسمانی و زبان عربی

کارشناس ارشد الهیات

20سال سابقه آموزشی

 

جواد گلشنی

دبیر هنر

کارشناس هنر- نقاشی

23 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

محمدحسین افشارزاده

دبیر زبان خارجه

کارشناس ادبیات زبان انگلیسی

5 سال سابقه آموزشی

 

رضا عرابی

دبیر کار و فن‌آوری

کارشناس علوم تربیتی

27 سال سابقه آموزشی

 

امیر سلیمانی

دبیر رایانه

کارشناس نرم افزار

15سال سابقه آموزشی

 

فرهاد آقارضی درمنی

دبیر علوم تجربی

کارشناس زیست‌شناسی

15سال سابقه آموزشی

 

امید باقری

دبیر ریاضی

فوق لیسانس مکانیک

6 سال سابقه آموزشی

 

محمدرضا خوش بیان

دبیر ریاضی

کارشناس ارشد ریاضی

8 سال سابقه آموزشی  

علیرضا بهارلو

دبیر آزمایشگاه

کارشناس علوم تجربی

25 سال سابقه آموزشی

 

حسین افشار

دبیر علوم اجتماعی

کارشناس ارشد تاریخ

15 سال سابقه آموزشی

 

سیدمحسن حسینی 

دبیر قرآن

کارشناس علوم قرآن

15 سال سابقه آموزشی

 

محمد چیت ساز

دبیر علوم اجتماعی

کارشناس ارشد شیمی

7 سال سابقه آموزشی