اولیاء مدرسه
 
 

کادر آموزشی و علمی

 
 

کادر علمی و آموزشی دبیرستان جعفری اسلامی دوره اول

سیدفتاح ستاری

دبیر علوم اجتماعی

کارشناسی معارف

33 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

محمدرضا استقامت

دبیر تربیت بدنی

کارشناس تربیت بدنی

34 سال سابقه آموزشی

 

داود ملکیان

دبیر هدیه‌های آسمانی و زبان عربی

کارشناس زبان و ادبیات عرب

13 سال سابقه آموزشی

 

جواد گلشنی

دبیر هنر

کارشناس هنر- نقاشی

21 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

وحید قادری

دبیر زبان خارجه

کارشناس دبیری زبان

5 سال سابقه آموزشی

 

حسن کریمی

دبیر کار و فن‌آوری

کارشناس کامپیوتر

13 سال سابقه آموزشی

 

امیر سلیمانی

دبیر رایانه

کارشناس نرم افزار

11 سال سابقه آموزشی

 

فرهاد آقارضی درمنی

دبیر علوم تجربی

کارشناس زیست‌شناسی

12 سال سابقه آموزشی

 

امید باقری

دبیر ریاضی

فوق لیسانس مکانیک

6 سال سابقه آموزشی

 

مصطفی گل‌محمدی

دبیر ریاضی

کارشناس ارشد ریاضی

8 سال سابقه آموزشی  

محمد سلیمانی

دبیر علوم تجربی و تفکر و سبک زندگی

کارشناس کامپیوتر

6 سال سابقه آموزشی

 

حسین افشار

دبیر علوم اجتماعی

کارشناس ارشد تاریخ

12 سال سابقه آموزشی

 

محمدجواد دلفانی

دبیر قرآن

کارشناس علوم قرآن

5 سال سابقه آموزشی

 

رحیم اسدی

دبیر ادبیات فارسی

کارشناس ادبیات فارسی

30 سال سابقه آموزشی