اولیاء مدرسه  
 
  کادر اجرایی و اداری :  

 

کادر اجرای و اداری دبیرستان جعفری اسلامی دوره اول

 

حسين جهاني

رئيس مجتمع و مديريت دبیرستان

34 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

سيد مجتبي خردمند

معاون مالي و اداري

38 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

حسین پرتوی زاده

مشاور تربیتی مجتمع

33 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

مجید - جبلی آزاد

معاون اجرایی دوره اول

 

 

جلال اخوان

مشاور پایه هفتم

31 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

حسین کریما

معاون  پرورشی

11 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

حمید جهانی اقدم

معاون آموزشی

20 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

علي اكبر قبيله

مسئول امور دفتري

کارشناس ادبیات عرب

 

 

امیرسلیمانی

معاون فن‌آوری

11سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

محمد سلیمانی

معاون پژوهشی

5 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

مصطفی گل‌محمدی

مشاور پایه نهم

8  سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

حسین افشار

مشاور پایه هشتم

12  سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

احمد رسول زاده

مسئول امور رایانه و دفتری