اردوها و بازدیدها  

شورای برنامه ریزی دبیرستان جعفری اسلامی جهت دانش آموزان در طول سال تحصیلی 12 اردو و بازدید را برنامه ریزی نموه است که طبق جدول مندرج در تقویم اجرایی بدین شرح می باشد:

 

 
 
 
 

 

هفتم

هشتم

نهم

آبان 95

قم-کاشان

یک شب در مدرسه

پینت بال

آذر 95

برج میلاد

باغ موزه دفاع مقدس

 

دی 95

استخرتفریحی

استخرتفریحی

استخرتفریحی

بهمن 95

 

مشهدمقدس
حرم امام خمینی

حرم امام خمینی
بهشت زهرا

اسفند 95

باغ موزه دفاع مقدس

 

آسمان نما

فروردین 96

کارتینگ

 

 

اردیبهشت 96

 

 

اردوی شمال