فضاها و امکانات

 
 
 
 

 

پژوهش

 

بطور کلی دوره های تئوری پژوهشی همچون روش تحقیق، پژوهش پیشرفته در اینترنت، مرجع شناسی و ... در یک دوره  فوق برنامه به دانش آموزان آموزش داده   می شود و  سال تحصیلی فرصت مناسبی است، تا مطالب فراگرفته شده تحت نظارت اساتید و تلاش دانشآموزان به پروژه های مختلف پژوهشی تبدیل شود.

در برد پژوهشی دبیرستان مطالب آموزنده ی مختلف، مسابقات، و طرحهای پیشنهادی و معرفی پروژه های برتر بطور مرتب نصب شده و مورد استفاذه قرار می گیرند.

نشریه علمی که توسط دانش آموزان راه اندازی و اداره می شود حاوی مطالب ارزشمندی است که حاصل پژوهش ایشان و راهنمایی معلمین محترم است. هدایت و نظارت بر کار این نشریه بر عهده شاخه آموزشی شورای دانش آموزان می باشد