فیلم های  آموزشی 
   
لیست فیلم های آموزشی پایه نهم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
   
  آموزش قرآن - مدرس استاد سیدمحسن حسینی  
   
  پیام های آسمان - مدرس استاد قاسم فراهانی  
   
   ریاضی پایه نهم - مدرس مهندس امید باقری  
   
  علوم تجربی  پایه نهم - مدرس استاد فرهاد آقارضی  
   
  درس زبان انگلیسی پایه نهم - مدرس استاد محمدحسین افشارزاده  
   
  قرائت و ادبیات فارسی  - استاد رحیم اسدی  
   
  زبان عربی- مدرس استاد قاسم فراهانی  
   
  مطالعات اجتماعی - استاد حسین افشار  
   
  کار و فن آوری - مدرس استاد رضا عرابی  
   
  آمادگی دفاعی - استاد عبدالحسین کریما