فیلم های  آموزشی 
 
 

لیست فیلم های آموزشی پایه نهم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
 
 

آموزش قرآن - مدرس استاد سیدمحسن حسینی

 
 

پیام های آسمان - مدرس استاد قاسم فراهانی

 
 

 ریاضی پایه نهم - مدرس مهندس امید باقری

 
 

علوم تجربی  پایه نهم - مدرس استاد فرهاد آقارضی

 
 

درس زبان انگلیسی پایه نهم - مدرس استاد محمدحسین افشارزاده

 
 

قرائت و ادبیات فارسی  - استاد رحیم اسدی

 
 

زبان عربی- مدرس استاد قاسم فراهانی

 
 

مطالعات اجتماعی - استاد حسین افشار

 
 

کار و فن آوری - مدرس استاد رضا عرابی

 
 

آمادگی دفاعی - استاد عبدالحسین کریما