فیلم های آموزشی 
 
 

لیست فیلم های آموزشی پایه هفتم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
 
 

آموزش قرآن - مدرس استاد سیدمحسن حسینی

 
 

 ریاضی   - مدرس آقای مهندس امید باقری

 
 

مطالعات اجتماعی- استاد محمد چیت‌ساز

 
 

قرائت و ادبیات فارسی - استاد رحیم اسدی

 
 

زبان انگلیسی - مدرس استاد حسین افشارزاده

 
 

زبان عربی- مدرس استاد قاسم فراهانی

 
 

پیام های آسمان - مدرس استاد قاسم فراهانی

 
 

کار و فن آوری - مدرس استاد رضا عرابی

 
 

علوم تجربی  پایه هفتم - مدرس استاد آقارضی

 
 

تفکر و سبک زندگی - مدرس استاد عبدالحسین کریما

 1. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 3 - راز تعادل
 2. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 3 - سراب
 3. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم- فصل 4 - ارتباط با خانواده
 4. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم- فصل 4 - اضطراب چیست ؟
 5. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم- فصل 4 - مدیریت تضاد و اختلاف نظرها 
 6. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم- فصل 4 - خشم خود را چگونه مهار کنیم ؟
 7. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم- فصل 4 - مهارت های ارتباطی
 8. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 5 - حکایت راستی 
 9. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 5 - بز یا سگ ؟
 10. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 5 - این تلفن چرا زنگ نمی‌زند؟
 11. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 5 - دیوار شیشه‌ای
 12. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 5 - مسموم کردن سرچشمه  
 13. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 5 - ناظم و منظوم
 14. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 6 - شادی
 15. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 6 - شاد زیستن
 16. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 6 - قاطعیت و جرأت‌ ورزی
 17. تفکر و سبک زندگی - پایه هفتم - فصل 6 - مهارت تاب آوری و تحمّل سختی