معرفی مراکز مشاوره

 
1. مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده منطقه 11
نشانی : خیابان ابوسعید ، کوچه برادران شهید ابهری ، پلاک 4 
تلفن : 55371200
 
 
2. مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده قدس منطقه 6
نشانی : خیابان انقلاب ، خیابان برادران شهید مظفر ، ساختمان شماره 5 وزارت آ.پ
تلفن : 66499499
 
 
3. مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی توحید
نشانی : میدان توحید ، خیابان شهید میرخانی ، جنب مؤسسه آموزشی بعثت ، پلاک 4
تلفن : 66938833 ، 66919607