دستاوردها و افتخارات
 
 

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت جامعه تعلیمات اسلامی - سال تحصیلی 95-94

 
 
 
 

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران - سال تحصیلی 94-93