دستاوردها و افتخارات
 

نفرات برتر دبیرستان جعفری اسلامی در مسابقات قرآن و عترت سال 1400/1401