مراسم و بزرگداشت
 
 

صبحگاه

 
شروع برنامه های رسمی مجتمع با حضور دانش آموزان در صبحگاه اجرا می گردد.
 

که شامل ذکر نکات اخلاقی ، آموزشی ، اجتماعی و ... است و توسط مربیان در دو دوره اجرا و سپس ادعیه به ویژه دعای سلامت امام زمان (عج) بطور جمعی سر داده می شود. در مناسبت های خاص ، حداقل ماهی 2 بار سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نواخته می شود.