امور فرهنگی و هنری
 
 

همخوانی و تلاوت قرآن کریم

این گروه با نام "گروه همخوانی و تلاوت قرآن کریم محبان الصادق (ع)" مشغول به فعالیت بوده و آخرین اجرای خود را با دو اثر پیرامون امیرالمؤمنین و سوره شمس در سالن اجتماعات کانون فرهنگی – هنری حر (منطقه 11 تهران) جهت شرکت در مسابقات فرهنگی – هنری قرآنی برگزار نموده است.

این گروه شامل 6 نفر اعضای ثابت می باشد که اعضای گروه عبارتند از:

محمد امین نوروزی – محمد جواد نوروزی – سید حسین رضا جاسبی – سید امیر عباس امامی – محمد حسین پور ایوانی – علی عباسی