شرح وظایف
 
 

شرح وظایف دبیران

 

1 – شروع درس در روز اول کاری در آغاز  سال تحصیلی جدید

2- ا تمام  و دوره 60% کتاب تا آخر آذرماه و ا تمام کل کتاب حداکثر تا پایان فروردین ماه

3- برنامه ریزی در ساعت درسی جهت پرسش ، بررسی تکالیف ، دوره ،  حل تمرین ، ارائه درس جدید و استفاده بهینه از ساعت آموزشی در کلاس و ایجاد آمادگی در دانش آموزان جهت موفقیت در ارزشیابی های مستمر ماهانه .             

4 – برگزاری ارزشیابی مستمر بصورت ماهانه و تصحیح بموقع اوراق امتحانی

5- استفاده از الگوهای جدید تدریس ، ایجاد تنوع در تدریس و انگیزه و خلاقیت در دانش آموزان

6- حضور و غیاب دانش آموزان در هر جلسه  و تطبیق با غیبت ساعت اول

7-  کنترل کیفی تکالیف یا تحقیقات ارائه شده قبل از تدریس و ارائه گزارش در دفتر کلاس

8- استفاده از ویدئو پرژکتور- وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع تدریس نظیر فیلم ، اسلاید و تدارک بازدید از اماکن مرتبط به تدریس .

9 -  تفهیم درست و صحیح مطالب درسی به دانش آموزان

10 – استفاده از کلیه دانش آموزان در فرآیند آموزش

11 – انجام ارزشیابی پایانی در فرآیند یاددهی و یادگیری

12 – تعیین حیطه های شناختی در سئوالات ارائه شده ( دانش ، کاربرد ، درک فهم ، تجزیه و تحلیل)

13 – اجرای دقیق و منظم برنامه دوره درسی اردبیهشت ماه طبق برنامه واحد آموزش

14- تعیین تکالیف از کتاب درسی یا جزوه تکمیلی یا ارائه موضوعات تحقیقاتی

15 – ثبت برنامه تدریس ، نمرات و وضعیت آموزشی و انضباطی دانش آموزان در دفتر کلاسی و برگه گزارش روزانه جهت انعکاس به مدرسه و اولیای دانش آموزان

(لازم بذکر است که ثبت نمرات با ملاک مشخص در دفتر درج گردد و از بکار بردن علائم غیر معمول خودداری شود.) 

16 – بررسی علل ضعف درسی دانش آموزان  و ارائه راهنمایی های لازم به آن ها

17- پاسخ به سوالات مطرح شده توسط دانش آموزان در کلاس

18- توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان

19- ایجاد روابط سالم و توأم با احترام با دانش آموزان ، همکاران واولیا

20- ادار ه کلاس به گونه ای که مزاحمتی  برای سایر کلاسها نداشته باشد.

21- گروه بندی دانش آموزان و فعال کردن گروه ها و نظارت و هدایت و پیگیری فعالیت گروهی آنها با هماهنگی معاون

22 – تشکیل کلاسهای  جبرانی در صورت نیاز ( مصادف با تعطیلات پیش بینی نشده و همچنین غیبت دبیر ) با هماهنگی مشاور پایه و معرفی دانش آموز ضعیف  به ایشان

23- طرح سوالات پایان نوبت بر اساس استاندارد های ارائه شده از سوی آموزش و پرورش وتحویل فایل سئوالات به مشاور پایه ( در صورت وجود دبیر هم رشته همکاری با وی در طراحی  سوالات )

24- ارجاع دانش آموزان در صورت وجود مشکلات درسی و اخلاقی به مشاور پایه

25- خودداری از تماس ویا دعوت از  اولیا (مگر با نظر مشاور پایه )و رفتن به منزل دانش آموزان و دادن شماره تلفن به آنها

26- پذیرش تدریس خصوصی دانش آموز،  تحت هر شرایطی ممنوع می باشد.

27- شرکت درمراسم و برنامه های مدرسه

28- حضور به موقع در کلاس ومدرسه و خروج به موقع از آن

29- پرهیز از هر گونه  غیبت از مدرسه وکلاس درس (دبیر محترم در صورت پیش آمدن غیبت به هر دلیل موظف به جبران آن در زمان مناسب بنا به تشخیص مشاور پایه می باشد.)

30- شرکت به موقع و منظم در کلیه جلسات شورای دبیران(برنامه شوراهای دبیران جهت جلوگیری از تداخل در تابستان تقدیم خواهد شد)

31- امضاء دفتر حضور و غیاب دبیران بصورت روزانه –

32- همکاری با کادر اجرایی مدرسه -

33 – عدم صدور اجازه ی خروج دانش آموزان از کلاس غیر از مواقع ضروری و مطلع نمودن معاون درصورت غیبت طولانی دانش آموز

34-استفاده از تلفن همراه (تماس –پاسخگویی و یا ارسال پیامک ) در ساعات درسی جهت جلوگیری از  تضییع حقوق دانش آموزان ممنوع می‌باشد.