شرح وظایف
 
 

شرح وظيفه مربي و معاون پرورشي

 
معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه زيرنظر مدير، به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و ارزشيابي و پيگيري اجراي فعاليتهاي پرورشي مبادرت نموده و علاوه بر تصدي همه فعاليتهاي پرورشي، براي مشاركت دانش آموزان، معلمان و ساير كاركنان و اولياء زمينه سازي و تدبير  مي نمايد.
 

توسعه وترویج فرهنگ ومعارف غنی اهل بیت علیهم السلام

توجه مستمر به منويات و رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و اهداف هشت گانه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و سياستهاي پرورشی جامعه تعلیمات اسلامی و برنامه ريزي براي تحقق آنها متناسب با ويژگيهاي مدرسه و دانش آموزان، پس از تصويب شوراي مدرسه.

تهيه و تدوين برنامه سالانه (برنامه عمل)بخش پرورشي، و تقويم فعاليتهاي پرورشي مدرسه با استفاده از نيازسنجي و مشورت، و براساس شيوه نامه هاي ابلاغي و ارائه به شوراي مدرسه براي تصويب.

هماهنگي و ارتباط منظم با مسؤولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي.

اهتمام براي اقامه نمازجماعت و اعتلاي فعاليتهاي قرآني و تعظيم شعائر ديني و انقلابي در مدرسه.

برنامه ریزی جهت آموزشهای لازم پیرامون مساله بلوغ به دانش آموزان وخانواده های آنان وبرگزاری جشن تشرف

دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگي براي ايفاي نقش فعال تر پرورشي آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نيز هماهنگي با معلمان پيشكسوت با هدف بهره گيري از همكاري آنان براي تعميم فعاليتهاي پرورشي در ساير معلمان و كاركنان مدرسه.

ایجاد محیط شاداب در مدرسه

جلب مشاركت فعال و ارتباط اثر بخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگير آنان در كليه فعاليتهاي پرورشي، بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي.

نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقائ كيفيت آنها و تهيه و تنظيم گزارش از عملكرد پرورشي مدرسه براي اداره با رويكرد تحليلي و ارزيابي كيفي.

اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آموزان،

شناسايي دانش آموزان نخبه ،فرهنگي، هنري، ورزشي، مهارتي و بسترسازي براي بهره گيري و حمايت و پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد، براساس دستور العملهاي مربوطه.

برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعداد و مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي.

همكاري براي راه اندازي تشكلهاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگي فعاليتهاي آنان براساس ضوابط و مقررات.

عضويت و حضور فعال و مؤثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امور پرورشي

اجراي مراسم صبحگاهي ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و ... ) با همكاري مسئولين مدرسه .

آموزش نماز به دانش آموزان و آشنا كردن آنان با احكام نماز و آموزشهاي لازم پيرامون مسائل اخلاقي .

برگزاري مراسم در ايام خاص ( اعياد ، عزاداريها و ... ) با هماهنگي ستاد برنامه ریزی مدرسه .

تدريس در كلاس طبق دستورالعملهاي صادره از وزارت آموزش و پرورش .

تهيه و تنظيم برنامه هاي تبليغي مناسب در مورد مناسبتهاي مختلف .

برگزاري سخنرانيهاي كوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعي ، سياسي

تنظيم و اجراي برنامه هاي مسابقات قرآن و عترت  ، برنامه ريزي براي آماده كردن دانش آموزان جهت شركت در اين مسابقات با نظر مدير مدرسه .

تشكيل كتابخانه و تهيه تامين لوازم و تهيه كتابهاي متناسب با شرايط سني دانش آموزان و فعال كردن كتابخانه بنحوي كه همه دانش آموزان از آن بهرهمند شوند .

تنظيم برنامه جهت شركت دادن دانش آموزان در مراسم مهم ديني و انقلابي مانند شركت در نماز جمعه ، جشنها و سوگواريها و راه پيمائي هاي عمومي با هماهنگي ستاد برنامه ریزی و رعايت كليه جوانب ايمني .

همكاري با مدير مدرسه در انجام فعاليتهاي تربيتي ، اجتماعي دانش آموزان از طريق تشكيل گروهها و انجمنهاي دانش آموزان با رعايت مقررات مربوط .

تهيه و تنظيم برنامه بازديدها و اردوهاي سازنده تربيتي

همكاري با مدير و ديگر معلمان در بازديدهاي علمي دانش اموزان از مراكز صنعتي و علمي و خدماتي .

همكاري با مدير مدرسه در جهت شناسائي ناهنجاريهاي رفتاري و نارسائيهاي اخلاقي و عاطفي و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و كوشش جهت اصلاح و رفع مشكلات آنان .

نظارت بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه براساس موازين و دستورالعملهاي مربوط زير نظر مدير مدرسه .

همكاري با مدير مدرسه در جهت تامين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رسانيدن كمكهاي اوليه لازم براي افراد سانحه ديده .

شركت در جلسات شوراي معلمان وساير شوراهائي كه از سوي مدير تعيين ميشود با رعايت مقررات  .

ارائه گزارش كار به مدير مدرسه و مسئولين امور تربيتي از طريق وي .