شرح وظایف
 
 

 شرح وظايف معاون اجرايي

 

 شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي تحت نظارت مدير عهده دار وظايف ذيل مي باشد :

 1. همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره ي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان ،‌دانش آموزان و اولياي آنها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مدرسه .
 2. ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها .
 3. همكاري در برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي .
 4. همكاري در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه جهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات .
 5. همكاري در جهت حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنين شناسايي كاركنان كوشا ، ساعي ،‌فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير به منظور تقدير و تشويق آنها
 6. همكاري در برنامه ريزي ،‌نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير نظير مراسم آغازين ،‌مناسبت ها ، ايام ا... ، نماز جماعت ، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي ،‌هنري و ورزشي ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي .
 7. توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي مربوط ،‌گردهمايي ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .
 8. تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي انضباطي و نيز حضور و غياب دانش آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع به اوليا و دانش آموزان .
 9. همكاري در ايجاد زمينه براي بهبود وضعيت دانش آموزاني كه دچارناهنجاري هاي رفتاري اخلاقي، ‌نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي با شند ، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مدير جهت اقدامات مقتضي .
 10. مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي و اتخاذ تدابير لازم براي انجام وظايف آنها در غياب ايشان با همكاري ساير كاركنان .
 11. حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .
 12. همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط ( گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه ، انجمن اوليا و مربيان ،‌شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ... ) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضا و نيز نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط .
 13. همكاري با مدير در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز ، توسعه و حفظ و نگهداري اموال ،‌فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي .
 14. برنامه ريزي ، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
 15. اطلاع رساني و اجراي بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آيين نامه ها ، شيوه نامه ها و ... ارجاعي از سوي مدير در چارچوب وظايف محوله .
 16. تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه يا همكاري و مشاركت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير
 17. پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين ،‌دانش آموزان ، كاركنان و ساير مراجعين برابر ضوابط و مقررات .
 18. انجام كليه امور مربوط به كار با سامانه هاي الكترونيكي ( بكفاي تحت وب ، دانش آموزي, وب سایت مدرسه و کار با سیستم مدبر و ... )
 19. ارائه ی طرح های مناسب جهت تسهیل امور مدرسه 
 20.  امضاء به موقع دفتر حضور و غیاب و پیگیری امضا دفتر توسط دیگر همکاران
 21.  نظارت ، کنترل و ایجاد نظم در برگزاری مراسم ها و نظارت بر رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح 
 22.  نظارت بر بهداشت و پو شش دانش آموزان
 23.  به عهده گرفتن مسئولیت مدرسه در غیاب مدیر و معاون
 24.  مدیریت بر اداره کلاس در غیاب معلم مربوطه
 25.  مراقبت و رسیدگی به ورود و خروج دانش آموزان در ساعات آموزشی
 26.  نظارت و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان در دبيرستان
 27.  ایجاد نظم و نظارت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی
 28.  ارائه طرح های جدید و به روز جهت ارتقاء امور انضباطی
 29.  ابتکار در جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه
 30.  ارائه شیوه های مطلوب جهت ارتباط مناسب با اولیاء و دانش‌آموزان
 31.  خلاقیت در ارائه روشهای تشویق و تنبیه در چهارچوب مقررات مدرسه
 32.  آگاه نمودن مسئولین مدرسه از مشکلات اخلاقی و انضباطی دانش‌آموزان
 33.  به کارگیری ادبیات ارتباطی مناسب میان همکاران ، اولیاء و دانش‌آموزان
 34.  ارائه گزارش دقیق به مدیر نسبت به مواردی که در طول روز در مدرسه رخ می دهد  
 35.  نظارت بر كار و فعاليتهاي خدمتگزاران ـ سرايدار ـ نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدرسه ـ مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتي و ايمني مدرسه و دانش آموزان و اعمال كوشش هاي مستمر به منظور پيشگيري از بروز ضعف و كمبود در اين زمينه ها و چاره جوئي نارسائي ها در هر مورد و فراهم كردن موجبات كمكهاي اوليه و درمان در موارد لازم .