آموزش فوق برنامه کامپیوتر

 
آموزش مهارت‌های هفتگانه ICDL و معرفی به بنیاد ICDL ایران جهت اخذ مدرک بین المللی