دسترسی ها
  شروع هر کاری با....  

اول هرکار                      با بسم الله                                               

در هر زمان                     با بسم الله

گفتار ما                        با بسم الله

امید ما                         با بسم الله

وقت نماز                       با بسم الله

مهر و صفا                      با بسم الله

مشکل گشا                     با بسم الله

وقت غذا                       با بسم الله

وقت دعا                           با بسم الله
 
   
  مطالب مفید  
   
  در مورد امتحان  

شهیدان امتحان دادند و رفتند          رشادت ها نشان دادند و رفتند

بـه وقـت امتحانـات ریـاضی          ریاضت هابه جان دادند و رفتند

بـرای هـر قـضیه در ریـاضی          به خون برهان نشان دادند و رفتند

به جغرافی، ز آب و خاک ایران         به روی نقشه جان دادند و رفتند

به روی هر مدار ، نصف النّهاری        به آرش ها کمان دادند و رفتند

به روز امتحان علم و ایمان            خط سرخی نشان دادند و رفتند

برای آزمایش در شهامت              شتابان ، شمع جان دادند و رفتند

برای هر کلاس درس انشاء            به خون ، صدها بیان دادند و رفتند

چو مردم صد هزاران امتحان بود        جهشی امتحان دادند و رفتند

چنان از برنموده درس خود را           که درس جاودان دادند و رفتند

و رهبر بوسه بر بازویشان زد            به بازوها توان دادند و رفتند

به ما ها که نخواندیم درس ایثار        سوال امتحان دادند و رفتند

سرودم چون شعر امتحان را            به من دستی تکان دادند و رفتند     (رضا زیبایی)

   
  تشویق به زبان های مختلف  
 

تشویق قرآنی : طیب الله – اَحسَن ، بارکَ الله – الله اکبر ، احسنت

تشویق فارسی : خوبه خوبه – خیلی خوبه

تشویق ترکی : یاخچی یاخچی – چُخ یاخچی - یاشا یاشا – ساغُل ساغُل چُخ ساغُل

تشویق لری : خوَه خوَه خیلی خوَه

تشویق اصفهانی : خُبِس خُبِس خیلی خُبِس

تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه – رنده رنده پر رنده

تشویق یزدی : خَشِ خَشِ – خیلی خَشِ

تشویق مازندرانی : خارِ خارِ – خله خارِ

تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی

تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا – باری کولا

تشویق هندی : اَچاهه اَچاهه بارا بارا اَچاهه

تشویق انگلیسی : VERY GOOD – GOOD

تشویق آفریقایی : چیکالاکا ، چیکالاکا ، چوچوچو بومالاکا ، بومالاکا ، بوبوبو

   
  موفقیت یعنی ...  
 • از نا ممکن ها ، ممکن ساختن .
 • اشتباه را پذیرفتن و تکرار نکردن آن .
 • به وظیفه خود خوب عمل کردن .
 • خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها .
 • حفظ خونسردی در شرایط دشوار .
   
  پیام های ماندگار  
 • ادب الفبای انسانیت است .
 • کسی که با کتاب آشنا نیست ، غریب واقعی است .
 • در جاده رشد ؛ توقف مطلقا ممنوع
 • خیال بافی بدترین نوع بافندگی است .
 • سفره ی دلتان را زود پهن نکنید .
 • با عطر محبت همه را خوشبو کنید .
 • عبرت بگیرید ، اما موجب عبرت نشوید .