دسترسی ها  
   
         
  سایتهای مفید  
 

 •  
           
    معرفی تصویری مجتمع آموزشی جعفری اسلامی
    افتخار آفرینان  در مسابقات فرهنگی - هنری
    گزیده ای از فعالیت های پژوهشی سال 96-95
     
   


   
           
     
   

 •  
           
  علیرضا کلاته
  روز تولد : 27 آبان

  امیرمحمد مرادی
  روز تولد : 23 آبان