•  
   
   
    سایتهای مفید  

 •  
  سیدمحمدیوسف پوره ایوانی
  روز تولد : 4 اردیبهشت

  ایلیا داودی زنجانی
  روز تولد : 5 اردیبهشت

    دسترسی ها  
   
    معرفی تصویری مجتمع آموزشی جعفری اسلامی  
   
    افتخار آفرینان  در مسابقات فرهنگی - هنری  
   
    گزیده ای از فعالیت های پوهشی سال 96-95